UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 56 z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty0
3 Marzec1
4 Kwiecień4
5 Maj1
6 Czerwiec1
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień4
10 Październik4
11 Listopad9
12 Grudzień4