UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 54 z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla potrzeb uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa połączenia ulicy Wilczyńskiego i Płoskiego z drogą krajową DK51 na odcinku alei Warszawskiej w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty0
3 Marzec1
4 Kwiecień0
5 Maj1
6 Czerwiec0
7 Lipiec2
8 Sierpień0
9 Wrzesień3
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień1