UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 52 z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na dostawę i montaż wyposażenia sportowo-rekreacyjnego dla zadania: Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty1
3 Marzec2
4 Kwiecień1
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec2
8 Sierpień1
9 Wrzesień2
10 Październik6
11 Listopad2
12 Grudzień0