UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 50 z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na Inżyniera kontraktu dla projektu pn.: Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień2
5 Maj3
6 Czerwiec4
7 Lipiec1
8 Sierpień0
9 Wrzesień1
10 Październik6
11 Listopad5
12 Grudzień2