UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 49 z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty6
3 Marzec10
4 Kwiecień7
5 Maj11
6 Czerwiec15
7 Lipiec8
8 Sierpień8
9 Wrzesień6
10 Październik8
11 Listopad10
12 Grudzień1