UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 48 z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na dostawę środków i materiałów do utrzymania czystości dla Urzędu Miasta Olsztyna "
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty1
3 Marzec1
4 Kwiecień2
5 Maj3
6 Czerwiec1
7 Lipiec2
8 Sierpień3
9 Wrzesień1
10 Październik7
11 Listopad3
12 Grudzień3