UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 46 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje sie ustawę Prawo zamówień publicznych, na zakup usług związanych z wyceną nieruchomości dla potrzeb opłaty adiacenckiej oraz określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany w 2014 r."
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty0
3 Marzec2
4 Kwiecień0
5 Maj1
6 Czerwiec1
7 Lipiec0
8 Sierpień3
9 Wrzesień4
10 Październik4
11 Listopad1
12 Grudzień4