UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Biuro Promocji i Turystyki (BP)"
Rok:
1 Styczeń176
2 Luty219
3 Marzec193
4 Kwiecień157
5 Maj199
6 Czerwiec288
7 Lipiec43
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0