UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wydział Kultury i Ochrony Zabytków (KZ)"
Rok:
1 Styczeń133
2 Luty151
3 Marzec130
4 Kwiecień174
5 Maj142
6 Czerwiec183
7 Lipiec32
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0