UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 42 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na przeprowadzenie szkolenia na temat: Dostęp do informacji publicznej"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty1
3 Marzec2
4 Kwiecień3
5 Maj2
6 Czerwiec0
7 Lipiec2
8 Sierpień0
9 Wrzesień3
10 Październik13
11 Listopad1
12 Grudzień8