UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 36 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 31 stycznia 2014 r. przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty0
3 Marzec3
4 Kwiecień1
5 Maj1
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień1
10 Październik7
11 Listopad0
12 Grudzień3