UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 30 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie określenia składu osobowego oraz trybu działania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty1
3 Marzec1
4 Kwiecień2
5 Maj1
6 Czerwiec0
7 Lipiec1
8 Sierpień0
9 Wrzesień2
10 Październik9
11 Listopad3
12 Grudzień1