UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 28 z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok "
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty9
3 Marzec11
4 Kwiecień3
5 Maj9
6 Czerwiec11
7 Lipiec11
8 Sierpień4
9 Wrzesień12
10 Październik17
11 Listopad8
12 Grudzień0