UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 24 z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania uchwały dotyczącej określenia zasad gospodarki lokalami użytkowymi Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień5
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień2
10 Październik6
11 Listopad1
12 Grudzień0