UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 23 z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę przydatności użytkowej materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty1
3 Marzec2
4 Kwiecień4
5 Maj4
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień1
9 Wrzesień3
10 Październik6
11 Listopad8
12 Grudzień1