UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 22 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty0
3 Marzec1
4 Kwiecień1
5 Maj1
6 Czerwiec1
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień1
10 Październik7
11 Listopad1
12 Grudzień2