UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 21 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu "Z@KŁADKA 2014" Szkoła okiem ucznia"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty0
3 Marzec1
4 Kwiecień2
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień2
10 Październik6
11 Listopad0
12 Grudzień1