UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 19 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Biura Rady Miasta "
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty3
3 Marzec4
4 Kwiecień6
5 Maj5
6 Czerwiec4
7 Lipiec2
8 Sierpień1
9 Wrzesień6
10 Październik11
11 Listopad5
12 Grudzień0