UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 17 z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 17 stycznia 2014 r. przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty0
3 Marzec1
4 Kwiecień1
5 Maj0
6 Czerwiec2
7 Lipiec0
8 Sierpień2
9 Wrzesień3
10 Październik2
11 Listopad4
12 Grudzień3