UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 16 z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok "
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty11
3 Marzec10
4 Kwiecień5
5 Maj10
6 Czerwiec12
7 Lipiec12
8 Sierpień3
9 Wrzesień12
10 Październik17
11 Listopad12
12 Grudzień2