UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 14 z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zasad postępowania Stron związanych z inwestycją "Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego", w okresie zgłaszania wad (od przejęcia obsługi spraw od Jednostki Realizującej Projekt IV) do momentu wystawienia Świadectwa Wykonania przez Inżyniera Kontraktu"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty0
3 Marzec3
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec3
7 Lipiec2
8 Sierpień2
9 Wrzesień1
10 Październik8
11 Listopad4
12 Grudzień1