UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 13 z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. Rewitalizacji Koszar Dragonów"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty0
3 Marzec1
4 Kwiecień3
5 Maj1
6 Czerwiec3
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień3
10 Październik7
11 Listopad2
12 Grudzień4