UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 8 z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych do Programu współpracy Gminy Olsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r."
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty2
3 Marzec11
4 Kwiecień9
5 Maj11
6 Czerwiec4
7 Lipiec4
8 Sierpień4
9 Wrzesień4
10 Październik4
11 Listopad19
12 Grudzień2