UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 7 z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty0
3 Marzec2
4 Kwiecień0
5 Maj2
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień5
10 Październik6
11 Listopad2
12 Grudzień3