UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 5 z dnia 8 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia HONOROWEGO PATRONATU PREZYDENTA OLSZTYNA"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty1
3 Marzec1
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec1
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień7
10 Październik3
11 Listopad2
12 Grudzień0