UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 4 z dnia 7 stycznia 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 102 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym w Urzędzie Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty1
3 Marzec0
4 Kwiecień2
5 Maj1
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień2
10 Październik2
11 Listopad3
12 Grudzień2