UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 2 z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Olsztyn ustawami na 2014 rok "
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty2
3 Marzec0
4 Kwiecień1
5 Maj3
6 Czerwiec3
7 Lipiec1
8 Sierpień0
9 Wrzesień2
10 Październik7
11 Listopad5
12 Grudzień1