UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 1 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Olsztynie w 2014 roku"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty1
3 Marzec1
4 Kwiecień4
5 Maj3
6 Czerwiec4
7 Lipiec0
8 Sierpień1
9 Wrzesień3
10 Październik2
11 Listopad4
12 Grudzień0