UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenia Prezydenta 2014"
Rok:
1 Styczeń1478
2 Luty1785
3 Marzec3264
4 Kwiecień4736
5 Maj4287
6 Czerwiec3289
7 Lipiec3456
8 Sierpień617
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0