UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Archiwum zakładowe"
Rok:
1 Styczeń89
2 Luty96
3 Marzec79
4 Kwiecień80
5 Maj87
6 Czerwiec96
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0