UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXIV/605/13 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń65
2 Luty518
3 Marzec49
4 Kwiecień515
5 Maj81
6 Czerwiec52
7 Lipiec498
8 Sierpień54
9 Wrzesień24
10 Październik474
11 Listopad25
12 Grudzień0