UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXIV/605/13 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń464
2 Luty469
3 Marzec42
4 Kwiecień26
5 Maj448
6 Czerwiec45
7 Lipiec33
8 Sierpień467
9 Wrzesień42
10 Październik5
11 Listopad0
12 Grudzień0