UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXIV/606/13 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej."
Rok:
1 Styczeń137
2 Luty104
3 Marzec145
4 Kwiecień128
5 Maj132
6 Czerwiec136
7 Lipiec122
8 Sierpień69
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0