UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXIV/607/13 w sprawie uchwalenia zasad współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi"
Rok:
1 Styczeń712
2 Luty714
3 Marzec24
4 Kwiecień11
5 Maj709
6 Czerwiec19
7 Lipiec15
8 Sierpień731
9 Wrzesień29
10 Październik371
11 Listopad20
12 Grudzień5