UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXXIV/604/13 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/65/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń29
2 Luty27
3 Marzec20
4 Kwiecień14
5 Maj24
6 Czerwiec27
7 Lipiec16
8 Sierpień18
9 Wrzesień30
10 Październik44
11 Listopad27
12 Grudzień11