UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Podatki i Opłaty"
Rok:
1 Styczeń5552
2 Luty4454
3 Marzec8220
4 Kwiecień4986
5 Maj3621
6 Czerwiec3969
7 Lipiec2155
8 Sierpień1621
9 Wrzesień18104
10 Październik3258
11 Listopad2709
12 Grudzień0