UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenia Prezydenta 2013"
Rok:
1 Styczeń2245
2 Luty2193
3 Marzec2338
4 Kwiecień4304
5 Maj2898
6 Czerwiec2657
7 Lipiec3519
8 Sierpień1176
9 Wrzesień28061
10 Październik4159
11 Listopad7875
12 Grudzień0