UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia XXX sesji Rady Miasta - 13 grudnia 2012"
Rok:
1 Styczeń3
2 Luty2
3 Marzec7
4 Kwiecień8
5 Maj2
6 Czerwiec7
7 Lipiec3
8 Sierpień3
9 Wrzesień11
10 Październik8
11 Listopad8
12 Grudzień4