UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej - 11.12.2012r. godz. 13.00"
Rok:
1 Styczeń3
2 Luty3
3 Marzec7
4 Kwiecień9
5 Maj2
6 Czerwiec10
7 Lipiec2
8 Sierpień3
9 Wrzesień14
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0