UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń44
2 Luty61
3 Marzec65
4 Kwiecień77
5 Maj75
6 Czerwiec104
7 Lipiec44
8 Sierpień37
9 Wrzesień99
10 Październik101
11 Listopad65
12 Grudzień9