UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXVIII/497/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu "
Rok:
1 Styczeń27
2 Luty27
3 Marzec31
4 Kwiecień14
5 Maj26
6 Czerwiec33
7 Lipiec26
8 Sierpień18
9 Wrzesień36
10 Październik35
11 Listopad40
12 Grudzień2