UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXVIII/495/12 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2012 Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty11
3 Marzec15
4 Kwiecień7
5 Maj14
6 Czerwiec12
7 Lipiec14
8 Sierpień15
9 Wrzesień20
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0