UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXVIII/501/12 w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty9
3 Marzec21
4 Kwiecień9
5 Maj13
6 Czerwiec13
7 Lipiec16
8 Sierpień12
9 Wrzesień22
10 Październik25
11 Listopad27
12 Grudzień4