UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXVIII/493/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2012-2021"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty13
3 Marzec20
4 Kwiecień13
5 Maj12
6 Czerwiec17
7 Lipiec17
8 Sierpień6
9 Wrzesień25
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0