UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenia Prezydenta 2012"
Rok:
1 Styczeń1719
2 Luty1486
3 Marzec3307
4 Kwiecień4386
5 Maj2737
6 Czerwiec3523
7 Lipiec3636
8 Sierpień1451
9 Wrzesień28705
10 Październik3978
11 Listopad9024
12 Grudzień26