UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVII/263/11 w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Olsztyna”"
Rok:
1 Styczeń27
2 Luty18
3 Marzec26
4 Kwiecień19
5 Maj13
6 Czerwiec16
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0