UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Informacja Dyrektora Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie o zamiarze oddania w najem w drodze przetargu pisemnego ograniczonego (ofertowego) budynku położonego przy ul. Generała Maczka 11 w Olsztynie z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola publicznego"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty9
3 Marzec14
4 Kwiecień9
5 Maj9
6 Czerwiec13
7 Lipiec11
8 Sierpień8
9 Wrzesień12
10 Październik20
11 Listopad17
12 Grudzień0