UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Żłobki/kluby dziecięce - wpis do rejestru"
Rok:
1 Styczeń11204
2 Luty14280
3 Marzec16890
4 Kwiecień26798
5 Maj19380
6 Czerwiec17755
7 Lipiec1731
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0