UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: VIII/65/11 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń2453
2 Luty2185
3 Marzec4168
4 Kwiecień2511
5 Maj1070
6 Czerwiec2407
7 Lipiec906
8 Sierpień135
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0