UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: VII/63/11 w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Siginek (Podkówka) w Olsztynie "
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty14
3 Marzec23
4 Kwiecień11
5 Maj17
6 Czerwiec14
7 Lipiec2
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0