UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: VII/62/11 w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części dzielnicy Redykajny w Olsztynie”, przy ul. Żbiczej "
Rok:
1 Styczeń20
2 Luty17
3 Marzec33
4 Kwiecień19
5 Maj17
6 Czerwiec27
7 Lipiec20
8 Sierpień13
9 Wrzesień35
10 Październik2
11 Listopad0
12 Grudzień0